ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – UNIREA ÎN ANII 2024-2025

Alianţa pentru Unirea Românilor– AUR este principala forţă politică patriotică din România, ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. AUR Moldova își propune să fie principala forță unionistă de pe malul drept al Prutului, dar și alternativa partidelor de sistem, care au dezamăgit cetățenii Republicii Moldova

De ce vom face Unirea?

Separarea dureroasă a românilor în două state, ca urmare a criminalului Pact Hitler – Stalin este o nedreptate istorică, pe care o vom repara. În ciuda genocidului, deportărilor, strămutărilor de populaţii, românii au rămas majoritari în Republica Moldova, având o pondere de circa 80% din totalul populaţiei.

Pentru cine vom face Unirea?

După 30 de ani de la proclamarea independenţei este clar că Republica Moldova nu poate asigura locuitorilor săi prosperitatea, securitatea şi speranţa într-un viitor mai bun. 30 de ani de experimente ajung! Oamenii au o singură viaţă şi nu mai pot fi amăgiţi cu minciuni!

Unirea va apropia rapid nivelul de trai de pe teritoriul Republicii Moldova de nivelul de trai din România. Românii basarabeni se vor putea bucura, în sfârșit, de un trai mai bun într-o Românie reîntregită, în spațiul democratic, de prosperitate și securitate euroatlantică.

Când vom face Unirea?

Până în anul 2025. În Parlamentele României şi Republicii Moldova reprezentanţii AUR vor promova proiecte de legi ce vor urmări pregătirea Unirii. Aceste proiecte vor viza conectarea infrastructurii de transport şi energetice, armonizarea legislaţiei în toate domeniile, întărirea identităţii româneşti în Republica Moldova, în vederea asigurării tranziţiei spre Unire.

În decembrie 2024 şi iulie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în România şi Republica Moldova. AUR va deveni partid de guvernământ în ambele state.

Care este principiul Unirii? Regula 1 la 6!

Unirea va însemna refacerea naţiunii române în deplină fraternitate. Pentru îndeplinirea acestui principiu, basarabenii vor avea acces la bugete şi la funcţii în România reîntregită, după regula 1 la 6, ce reprezintă raportul populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului. Astfel, timp de 20 de ani, prin Actul Unirii se vor garanta:

 • 1/6 din cheltuielile Bugetului de stat alocate pentru teritoriul fostei Republicii Moldova
 • 1/6 din locurile de deputaţi şi senatori în Parlamentul României reîntregite, rezervate pentru basarabeni.
 • 1/6 din posturile de miniştri, secretari de stat şi asimilaţi ai acestora, consilieri de stat, preşedinţi de agenţii, oficii şi autorităţi naţionale.
 • 1/6 din posturile de manageri din companiile de stat.Conducerea unuia dintre serviciile de informaţii ale României.

Funcţionarii publici din Republica Moldova vor deveni funcţionari publici ai statului român.Cadrele militare din armata naţională a Republicii Moldova, MAI, SIS, SPPS, vor fi încadrate cu aceleaşi grade în structurile de apărare, Securitate şi ordine publică ale României, după efectuarea verificărilor.

Cum vom face Unirea?

Chestiunea de bază care trebuie înțeleasă și asumată de la bun început este faptul că singura modalitate de a produce efectele scontate ale apartenenței la structurile euroatlantice de securitate (NATO) și la cele europene politice (UE) este punerea teritoriului dintre Prut și Nistru sub guvernarea integrală a legilor românești.

Respingem orice încercare de complicare procedurală prin păstrarea/inventarea de paralelisme, pentru că va prelungi efortul și va genera fisuri instituționale, care ar putea fi exploatate de către neprieteni.

Vom pune în centrul acțiunii noastre reunificatoare următoarele principii:

 1. Realizarea „reunificării dintr-o bucată”, fără etape intermediare și fără asimilări treptate;
 2. Intrarea întregului teritoriu al actualei Republici Moldova sub jurisdicția integrală românească – după modelul german – pentru că numai astfel și teritoriul dintre Prut și Nistru va deveni automat parte a UE și NATO, ca fiind parte inseparabiă a României;
 3. Validarea parlamentară a soluției de Reunificare în parlamentele de la Bucuresti și Chișinau și apoi convocarea imediată a unui Parlament al Romaniei reîntregite;
 4. Drepturile minorităților prevăzute în actuala legislație românească vor reprezenta garanția includerii și valorizării noilor minorități naționale în corpul social comun, dupa modelul de succes parcurs deja pentru minoritatea maghiară;
 5. Aducerea tuturor salariilor funcționarilor publici din actuala Republică Moldova la nivelul din Romania din prima zi a statului reunificat;
 6. Aducerea tuturor pensiilor din actuala Republică Moldova la nivelul celor din România din prima zi și, implicit, renuntarea la principiul contributivitatii pensiilor din teritoriul actualei Republici Moldova pentru o perioadă de 25 ani;
 7. Dreptul companiilor de utilități și al operatorilor reglementați/licentiați de pe cele două maluri ale Prutului de a opera liber pe teritoriul național rezultat;
 8. Valabilitatea tratatelor internaționale se va menține și pentru România reîntregită;
 9. Unificarea instituțiilor și autorităților publice naționale de tip Curtea Constituțională, Consiliul Concurenței, ANRE, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii etc și modificarea organismelor de conducere după principiul proportionalitatii (cinci șesimi pentru actuala Românie și o șesime pentru actuala Republică Moldova);
 10. Garantarea, pentru o perioada de 25 ani, a unei reprezentări proporționale în noul Guvern (o șesime) pentru cetățenii din actuala Republica Moldova, precum și în toate structurile centrale ale instituțiilor și autorităților publice, precum și a tuturor organismelor naționale de drept public;
 11. Garantarea scrutinului parlamentar proporțional pentru o perioadă de minim 20 ani;
 12. Garantarea alocării pentru o perioadă de cel puțin 25 de ani, a cel puțin o șesime din fondurile de coeziune și investiții plus din cele prevăzute în cadrele financiare multianuale ale UE, puse la dispoziția României pentru infrastructura și proiectele de dezvoltare de pe teritoriul actualei Republici Moldova;
 13. Garantarea alocarii, pentru o perioada de minim 25 ani, a cel putin o șesime din fondurile de investiții la nivel național pentru proiectele de pe teritoriul actualei Republici Moldova;
 14. Crearea unui fond de investiții, in valoare de minim 2% din PIB, pentru o perioadă de minim 25 ani, destinat atenuarii diferențelor de dezvoltare dintre teritoriul din stanga, respectiv dreapta Prutului.