TERMENI

1. INTRODUCERE 

A.U.R. (Alianța pentru Unirea Românilor) este un partid politic înființat potrivit legii, înscris în Registrul Partidelor Politice. Responsabilitatea pentru conformitatea cu Termenii și condițiile prezente aparține fondatorilor Partidului. 

Acest document reprezintă termenii si condițiile standard ale site-ului web partidulaur.ro conținute in cadrul site-ului curent, condiții ce vor guverna utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web partidulaur.ro, inclusiv a tuturor paginilor din acest site (denumite în mod colectiv acest “site”). Acești Termeni se aplică asupra utilizării de către dumneavoastră a acestui site web astfel ca  prin utilizarea acestuia, acceptați în mod expres si implicit toți termenii și condițiile conținute aici în întregime. Nu trebuie să utilizați acest site web, dacă aveți obiecții cu privire la oricare dintre acești termeni și condiții standard ale site-ului, putând-ne contacta pentru a discuta eventualele obiecții înainte de începerea utilizării. 

Acest site web nu este destinat utilizării de către minori (definiți ca cei care nu au cel puțin 16 ani). 

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ  

În afară de conținutul pe care îl dețineți, pe care este posibil să fi optat să îl includeți pe acest site web, în conformitate cu acești Termeni, A.U.R. și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile asupra proprietății intelectuale și a materialelor conținute în acest site web, iar toate aceste drepturi sunt rezervate. Vi se acordă numai o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni, în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web. 

3. RESTRICȚII 

În cadrul utilizării acestui site, se aplica următoarele restricții: 

publicarea oricărui material al site-ului web în orice suport; vânzarea, sub licențierea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material al site-ului; efectuarea și/sau afișarea publică a oricărui material al site-ului web; utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web; utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web; utilizarea acestui Site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau într-un mod care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau oricărei persoane fizice sau entități juridice implicarea în orice extragere de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web sau în timpul utilizării acestui site web; utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing. 

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de la accesul dumneavoastră, A.U.R. putând restricționa în continuare accesul dumneavoastră la orice zonă, în orice moment, la discreția sa absolută, fără necesitatea unui avertisment prealabil. Orice ID de utilizator și parola pe care le aveți pentru accesarea acestui site web sunt confidențiale și trebuie să le păstrați pentru dumneavoastră, utilizarea fiind permisa doar de persoana în cauză. 

4. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII 

În nici un caz partidulaur.ro, proprietarul site-ului sau administratorii acestuia, nu va fi răspunzător față de dumneavoastră pentru orice lucru care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea acestui site web, indiferent dacă o astfel de răspundere este sub contract, delictuală sau în alt mod, și partidulaur.ro, nu poate fi considerat răspunzător pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web. 

5. CONFIDENȚIALITATE 

În cadrul site-ului partidulaur.ro,  colectăm doar cantitatea de informații personale necesare pentru a vă crea și menține contul si/sau aferenta procesului de adeziune la statutul de membru al A.U.R. . Utilizatorii pot accesa și actualiza informațiile personale în secțiunea Contul meu. Nu vom dezvălui nici informațiile dumneavoastră personale, nici nu le vom vinde nimănui. Includem întotdeauna o metodă de renunțare la mesajele noastre de marketing direct in cadrul mesajelor trimise catre dvs.. Partidul A.U.R. respectă și se conformează prevederilor  Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

De asemenea A.U.R. tratează cu atenție deosebită protecția datelor cu caracter personal, nota de informare fiind accesibilă la adresa: partidulaur.ro/gdpr

6. SECURITATEA SITE-ULUI 

Întregul site este găzduit de către furnizorul nostru NationBuilder, toate datele fiind păstrate în USA.

Au fost luate toate măsurile de securitate necesare atât pentru date stocate la nivel de server, cât și la toate informațiile aflate în tranzit, fiind folosite toate măsurile tehnice și organizatorice necesare (criptarea informației, instalare certificat SSL, protecția serverelor și a rețelei, protecție antivirus, proceduri de backup și restaurare, segregarea accesului în funcție de responsabilitate, training adecvat pentru angajați). 

7. LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română. Litigiile apărute în legătură cu acești termeni vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor române. De asemenea, ar trebui să citiți termenii și condițiile fiecărei platforme complementare cu care se integrează web-site-ul nostru.